अब विदेशबाट नेपाल आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउन नपाउने


विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुले पहिले टन्नै सामान घरायासी प्रयोगका लागि भन्दै ब्यागमा कोचेर लान पाउँथे । तर अब त्यसो गर्न नपाइने भएको छ । आइतबारदेखि भन्सार विभागले सबै स्थल नाकामा र हवाई नाकामा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउने सबैलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । विदेशमा बसेर आउनेले सय रुपैयाँभन्दा माथिका कुनै न कुनै सामान ल्याइहाल्छन् भनेर एयरपोर्टमा नेपाल भित्रिने सबै यात्रुलाई संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्न अनिवार्य गरिएको छ । तपाईं सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न । कस्तो हुन्छ त यो फाराम ? हेर्न भित्र आउनुस्-
संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्रको नमूना । ठूलो पारेर हेर्न फोटोमा क्लिक गरे हुन्छ,

अनि त्यसो भए के सबै सामानको कर तिर्नुपर्छ त ?
हैन, सबैको तिर्नुपर्दैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार निजी गुन्टा झिटी भारीको सुविधा खारेज गरिएको छैन । त्यो भनेको के भनेर अचम्ममा पर्नु भो ? एक सय ८० दिन विदेशमा बस्ने नेपालीले आफूले प्रयोग गरेको एकसरो सामान कर नतिरी ल्याउन पाउँछन् । के कस्ता सामान ल्याउन पाउने हुन् त ? हेर्नुस् सूचि-

बिदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका सम्वन्धमाः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोगका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान ल्याउँदा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुनेछः

(क) लुगाफाटा, बरबिर्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामानहरु,
(ख) औषधी उपचार गराई फर्केका विरामीले ल्याएका औषधीहरु,
(ग) शारीरिक अशक्त यात्रुले सहाराको रुपमा प्रयोग गरेका सामान,
(घ) सुन तथा सुनको गहना पचास ग्रामसम्म, चाँदी तथा चाँदीको गहना पाँचसय ग्रामसम्म र तीस हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मको जवाहरात जडित साथमा ल्याएको गहना गुरिया,
(ङ) घडी, स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोवाइल फोन, पेन ड्राइभ एक एक थान,
(च) बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल एक एक थान,
(छ) पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरु एक एक थान
(जस्तैः डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीको खेलकुद सम्बन्धी सामान जस्तै फुटबल, भलिबल, बैडमिन्टन सेट, गवैयाको सामान्य बाजा जस्तै– गितार हार्मोनियम, तबला, जस्ता सामानहरु)।
(ज) चार किलोग्रामसम्म खाद्य परिकार ।
(झ) मदिरा १.१५ लिटरसम्मको बोतल एक ।

तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका खण्ड (झ) मा उल्लिखित सामान बाहेक यस उपदफामा उल्लिखित अन्य सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी स्वीकृति दिन सक्नेछ। खण्ड (झ) मा उल्लिखित मदिरा तोकिएभन्दा वढी परिमाणमा ल्याएमा वढी परिमाण जति जफत हुनेछ।

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने कुन कुन सामानका भन्सार (कर) लाग्छ ?
नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कदा व्यक्तिगत प्रयोजनका देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै मालसामान प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा लाग्ने महसुल तिरी ल्याउन पाउने छन्। यस्ता मालसामान आफू आउनु अघि वा पछि चलान गरेको भएमा आफू नेपाल प्रवेश गरेको मितिले तीन महिनाभित्र भन्सार गोदाममा दाखिल भैसकेको हुनु पर्नेछ।

(क) टेलिभिजन, म्यूजिक सिष्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ्ग मेशिन, पंखा, रेडियो, सि.डि. प्लेयर, भि.सि.डि. प्लेयर, डि.भि.डी. प्लेयर, भिडियो क्यामरा र कम्प्युटर एक एक सेट।
(ख) शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कष्मेटिक्स आदि बढीमा पन्ध्र थान।
(ग) घरायसी प्रयोगका सामान्य किसिमका उपकरण (मिक्सर, जुसर, सिलाइ मेशिन, ग्यासटेबुल, इस्त्री, राइस कुकर जस्ता) दुई/दुई थान।
(घ) दश किलोग्राम सम्म खाद्य परिकार।
(ङ) व्यवसायिक पेशामा लागेका (डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता) यात्रुको दक्षता वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने सामान दुई/दुई थान।
(च) खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका सामान बाहेक नितान्त घर व्यवहारमा आवश्यक पर्ने सामान बढीमा दुई दुई थान।
तर यात्रुले ल्याउन पाउने आफ्नो निजी व्यवहारका यस उपदफामा उल्लिखित सामानहरु कुनै यात्रुले माथि लेखिएभन्दा बढी संख्या वा परिमाणमा ल्याएमा त्यस्ता यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखी भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचित्य हेरी लाग्ने समदरको महसुल लिई जाँचपास गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि बिताई फर्केका यात्रुले आफू पुगेको ठाउँबाट उपदफा (२) बमोजिमका सामान आफूसाथ ल्याएमा वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि पठाएमा निम्न बमोजिमको मूल्यसम्ममा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिइनेछ र त्यस्तो मालसामानको प्रज्ञापनपत्र नभराई छुट्टै अभिलेख राखी जाँचपास गर्न सकिनेछ। छुट सीमाभन्दा बढी मूल्यको सामान भएमा बढी मूल्यमा प्रचलित आर्थिक ऐन बमोजिम समदरमा भन्सार महसुल लाग्नेछ।

(क) छ महिनाभन्दा बढी एक वर्षसम्म विदेशमा बसी फर्केमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,
(ख) एक वर्षभन्दा बढी जतिसुकै अवधि विदेशमा बसी फर्केमा दश हजार रुपैयाँसम्म,
(४) सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरका यात्रुले उपदफा (३) बमोजिमको छुट सीमाको पचास प्रतिशत मात्र सुविधा पाउनेछ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको कुरामा देहाय वमोजिम हुनेछः
(क) भारत तथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत वाहेक अन्य विदेशी मुलुकमा छ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतित गरी फर्केका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सेट कम्प्युटरमा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ख) विदेशमा बसेका नेपाली यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरेका लत्ता कपडाहरु हुलाक पुलिन्दाबाट पठाउँदा त्यस्तो लत्ता कपडामा भन्सार महसुल छुट हुनेछ।
(ग) विदेशमा बसेका व्यक्तिले नेपालस्थित आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई उपदफा (२) बमोजिमका सामानमध्ये अमेरिकी डलर दुईसय पचाससम्मको सामान पठाएमा प्रमाण हेरी लाग्ने समदरमा भन्सार महसुल लगाई जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(घ) विदेशमा छ महिना वा सोभन्दा बढी समय बसी फर्किने नेपाली यात्रुलाई तीनसय पचास ग्रामसम्म सुन र एक किलोग्रामसम्म चाँदी (गरगहना समेत) लाग्ने महसुल लिई साथमा ल्याउन दिइनेछ।
(ङ) चुरोट दुइसय खिल्लीसम्म वा सिगार पचास खिल्लीसम्म दरवन्दी बमोजिम लाग्ने महसुल लिई पैठारी गर्न दिइनेछ। यसमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुरोट वा सिगार ल्याएमा त्यस्तो बढी परिमाणमा लाग्ने भन्सार महसुलमा शतप्रतिशत थप भन्सार महसुल समेत असुल गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ।
(च) कुनै नेपाली नागरिकको विदेशको बसाईमा मृत्यु भएको भन्ने प्रमाणित भएमा निज र निजको परिवारको निजी प्रयोगका पुराना सबै किसिमका सामानहरु (सवारी साधन बाहेक) स्वदेशमा फिर्ता ल्याउँदा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(छ) भारतीय सेना वा प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भई निवृत्तभरण पाउने गरी स्वदेश फर्कंदा निवृत्त भएको कागजात पेश गरेमा एक पटकको लागि तीस हजाररुपैंयासम्मको निजी प्रयोगका घरायसी सामानहरु (सवारी साधन, हात हतियार, खरखजाना एवं अन्य प्रतिवन्धित सामानहरु बाहेक) ल्याएमा सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ।
(ज) सेमिनार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा शोधकार्यको लागि विदेश ओहोरदोहोर गर्ने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा ल्याउने लैजाने एक थान कम्प्यूटर आवश्यक प्रमाण हेरी कुनै महसुल नलिई ल्याउन लैजान दिइनेछ।
(झ) वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पैठारी गर्न पाउने भनी तोकेको तर यस सूचनामा उल्लेख नभएका मालसामानहरु कुनै यात्रुले पैठारी गरेमा लाग्ने महसुल लिई त्यस्तो सामान जाँचपास गरिनेछ। तर त्यस्तो सामानका हकमा दफा १ को उपदफा (३) बमोजिम मूल्य छुट सुविधा दिइने छैन।
(ञ) विदेशबाट फर्केका यात्रुले ल्याएको सामान अन्य व्यक्तिको नाममा जम्मा गर्न वा नामसारी गरी छुटाउन पाइने छैन ।
(ट) यो सूचनामा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(नेपाल सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै यात्रुले आफ्नो निजी गुण्टा, झिटी भारीमा आफूसँग ल्याएको वा लगेको (एकम्पनिड) वा आफू आउनुभन्दा अघि वा पछि ल्याएको वा पठाएको (अनएकम्पनिड) माल सामानमा लाग्ने भन्सार महसुल सम्वन्धमा मिति २०६५ साल कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रकाशित “निजी गुण्टा, झिटी भारी” सम्बन्धी सूचनाबाट । यो व्यवस्था आइतबारदेखि कडाइका साथ लागू गरिएको हो । कुनै यात्रुले भन्सारमा घोषणा नगरी कुनै सामान लुकाई छिपाई ल्याएमा वा ल्याउने लैजाने प्रयत्न गरेमा त्यस्ता सामान जफत गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । Source: Salokya

Posted by: Jay Ale

65 responses to “अब विदेशबाट नेपाल आउनेले सुटुक्क सामान ल्याउन नपाउने

 1. nepali lai nepali ly kahi gayera pani gare khana nadeny racha dukha gare liya ko saman khun pasina bagayera kamako kina aankha lagy ko k le pugena nepal ka neta haru lai aafu pani gare khadai na nepali neta haru aru ly dukha gare liyako kamako pani lutny bhayoooooooooooo he gunda nepali neta temi haru lai sati ko sarap haina prabas ma basny khun bagayera basny nepali ko sarap ly yo nepali neta haru ko demag matra hainaaaaaaaaaaaa sabai nasta hose

 2. Yo ta ati vo ke bidesh basera ghar jada pani eksaro naya saman lana pani naapaune , des ko paisa jati Bhastachar garera sidaye aba bidesh ma basera 55 degree ko Gham ma kam garera ghar jada pani airport ma Sasti Bhogna parne vo hai, yesto niyem laune AMALe ra MAO BADI KA neta haru timi haruko bijog vayeko dekhan paeeyos . yo janta le abasya chutaune chan. vanne belama garib ko party ani tahi gariba lai kam garera pani khana nadine???????

 3. kamine, chor, fataha haru le dinu samma dukha dine vaye,,,ghusiyaa haru

 4. kina ho bidesh ma dukhale kamayeko paisa le kine ko saman vansar tirnu parne chor kuta napali vansar haru

 5. के हो पापी हो तिमीहरुले त नेपालीलाई केहि गर्न दिने भयनौ तिमी नेताहरुको काल पनि किन आउने रहेन छ

 6. a chor ho khub ramro niyam banayachau bidesma aayar mari mari dhukha garnu cha ali ali aafano saman liyar pani aauna napayine yo radda bhayana bhane ta ke halat huncha dek salr haru… from Qatar

 7. a chor ho…ghus khanu napayera kanun bahayeko ho…..desh ta khayera khali banisakes..aba garib ko chora chori le dhukha gare ra 2 paisa kamye ko dhakna sakinas…baru nepal aunai band garde na..remtance chai jatti pathayane hune..saman chai napaune….jhallu sarakar ko jaya….

 8. a sosak ho…ghus khanu napayera kanun bahayeko ho…..desh ta khayera khali banisakes..aba garib ko chora chori le dhukha gare ra 2 paisa kamye ko dhakna sakinas…baru nepal aunai band garde na..remtance chai jatti pathayane hune..saman chai napaune….jhallu sarakar ko jaya….

 9. बिनोद बुढा मगर

  अलिक हुन्छ हो !

 10. aaaa chor haru ghus kami bhayo ki kaso ja gara pane hame soja janata marne kam bahayaki aaru kuni kam xoina

 11. Shale saasak barg haru ko paapi nazar aba garib janta le bidhesh ma arje ko sampati mathi pani parne bhayo.ahile badhitai janta work permit liye bidhesh ma kaam garne ra niyam kanoon na bhujhne khal ka chan.Aba yee dalaal haru le bibhinn niyam kanoon dekhai garib janta ko samaan harpana tira laghcha pakka bhai sakyo….

 12. thukka sala chor haru nepali garib janata lai jasari pani lutnu xa hoina timi harulai.. bidesh ma ragat pasina bagayara kamako paisa le kineko saman pani ee chor haru le gidde aakha lagauxas chor

 13. Yasto kunai pani halat ma hudaina hamile bidesh ma dukha gari gari kamako paisha le kina? lyauna napune nepal matrai kina yasto hunxa sala.afule chaheko jati sman pani lana napaune yo sala kukur haru ko kasto niyam ho.yasto jantuu haru ta xa nepal ma ani kassri hunxa desh ko bikas..sala jantu haru ho timi hari kahile marchau

 14. haena hau yo hamro des nepal kina yesto bhayeko hola ?
  kahile sudrine ho nepal ?
  bidesma hami nepali haru yati saro dhukha garera ke barsa bidesma basi afno nepal farkada pani afulae man lageko ra afno afantalae pani ke saman lana napaune tesma pani vansar kar tirnu parne haina kasto des ho yo nepal kina hamro des nepal afnai nepali janta haruko ragat pasina chus na khojchha kasto ho yo sarkar ???

 15. Khoi sarkarle k garna khojya ho janata lai dukha dina matrai ho ra fokatma paisa uthauna ho

 16. katile pni pugen yo neta harulai yota aticharnai bhayo k garne holla kati dukhlagdo kura kursima baser duniya ko pasina chusne juka haru timi haru pni bahir aayer aphanu gujara chalau ani thahahun6 luter khanura pasina bagayer khanuma kati antar hun6 yo desa lai kasori pariwartan garneholla

 17. अनिश सुब्बा

  देश आन्दोलन र बन्द हडतालले सखाप बनायौ अब बिदेशमा दुख गरेर कमाएको सानो अंश पनि नछोडने भयौ।अब हामी बिदेश बाट फर्किन्दा केही पनि नलि आउछौ अनि लगाएर आको कपडाको पनि भन्सार लिनु होला।यस्तै रहेछ नेपालीको कर्म।नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु बेकार छ।हाय ! नेपाल त कति सम्म दरिद्र भईस।यहाँ सम्म परजीवी भएर बाच्नु पर्ने थुक्क सरकार ।

 18. Pariwar samarpit garera saat samundra tada ..kayou barsa bitayara pasinako kamaile kehi saman kinera lauda ni yasto akha balne nitiniyam yo bigreko desh Nepal maa ….aba aru k assa garna sakincha ….?????

 19. Yastae ho bhane kun din dekhi bides bata farkada pani visa pesnu parxa aafnai desh, aafnai ghar auda pani. kaile nepal tukra parna khojxan ta kaile k. yo ta ati bhayo. bides ma saman kinda bides mai vat tirnu parxa ajha afno prayog ko lagi saman lauda taha pani tirnu parne. Nepal ka neta haru lai kaile kei le napugne bhayo. Thukka sala kukur haru ……………………..

 20. Sab chutya haru xan afule kamayera lyako saman lai ni vansar re mj vansar ko poisa tai neta haru ko goji maa ta jane hola ni …

 21. KTM airport is HELL
  And the staffs are devils

 22. Its an totally diaspoointed act by Nepal government. Even we cannot exercise our own goods and material and need to pay taxes. Please first try to slove internal political condition of country and implement these kinds stuffs, its our fundamental rights.

 23. sale chor haru ho daka haru jantaa haru ko paisa lutnu pugya xena hoi
  ramro kam kei garni haina khali tax vandai thagyo khayo aafno bhudi varyo
  yo ta kharej garnai parx
  ab k bides bata aauda khali hat aaunu chutiya haru
  last option quantity badaunai parx

 24. जनतालाई सताएर घुसखाने नयाँ तरिका । कति हाँसो उठ्दो कुरा मदिरा धेरै लग्यो भने जफत गर्ने रे । सेकुवासँग दन्काउने होला साँझ । नत्र कर लगाउने भनेको भए भै हाल्थ्यो नि । कर तिरेर पनि आफ्नो सामान छुटाउन नपाउने हे नयाँ नेपाल । कस्ता कुपुत्रलाई पनि जन्म दिएछौ ?

 25. हैन तपाईं हरु लाई के थाहाँ अपिश मा चिसो Ac को हांवा खाने मान्छी ok but तपाईं सबै यो जो कानुन किकाल्नु हुन्छ नेपाल या बिदेश बसेरा के हो Why? तपाईं हरु गरिब को जिन्दगी को खेल्वाड गर्नु हुन्छ र तपाईं हरु स्वार्थी मान्छे हो साला नेपालको दुई लाँख खर्च गरेरा 60 डिग्री मा काम गर्दा हाम्रो दु:ख कता हो भन्सार खाते हरु के के कानुन निकल्छ साला राहत पाको छैन हरामी नयाँ कानुन

 26. dahsako samrachana tika bhayana aba bhidhasceharu nepal pharakeara ktmadhau ma bhayaka sabhai 601 netara [[[chora daka bhastachareko ]] saghadhana ago nalaghai bhayana [[[ janta ko adhikara kina katauti hudhaicha ]]]]dinanu dina

 27. janta parati ko netara nepal ko samrachjana dhika bhayana [[[ yo tiika kura garanau

 28. के गरुन हुतिहार नेता हरुले देसको ढुकुटी सकिसके अब दुख गरेर कमायको केहि पैसाबाट केहि समान ल्याउदा तेस्मा पनि कर लाग्ने / अब ………कि हाम्लाई देसमा रोजगारी को अबसर देउ / हैन भने मजदुरकोले ४५,५० डिग्रीको गर्मीमा कम गरेर कमायको पैसाको ट्याक्स मा कति गन्धा राजनीति गर्छौ…………

 29. when d hell we can bring saman sutuka.
  Plz whteva the gvt have fixed d rate we had payed tht so plz fo not talk shits

 30. ko ho yo kanun banauuni maxee ? tesko ghatiee katnuuu parniee vo@bakhraaa ko jastaiee …………

 31. NAMACHINNE PING KO SAYA JHADKAA

 32. होइन यो त अति भयो ,न त स्वदेश मा रोजगार को व्यवस्था गर्न सक्छ न त प्रदेश मा काम गरेर फर्केका लाई मद्दत नै गर्न सक्छ यो घुसपैठि सरकार थुइक्क!!!!!!!!

 33. satile sarapeko deshma yo bhanda aru ke hunu paryo ra thuka hami abhagi. 2lakha kharcher bidesh aayo dukha garyo din ma 15ghanta khater kam garyo 2barsama aaphano desh janlai kehi saman joder jahu bhanda kar chahine yo kasto bidam bana hami nepali Kasto abhagi rahexau. dukhad jindagi.

 34. Nepali citizen from US

  I personally feel charging custom for the stuffs people bring from abroad while coming to Nepal isn’t that bad. Everyone knows that there have been trend of bringing stuffs more than necessary for our personal use and giving it as a gift or selling it for profit. We must abide by the laws and regulations of the country. And it is clearly mentioned that we can bring our personal stuffs without having to worry about the customs so, do not only see the negative side of it. It helps in the country’s economy.

  The politicians and the government officials are one of us, we selected them to be there and i believe most of them are trying hard to do something for our country(well some people are corrupt and they never change). But the job of running a country isn’t that easy after all.
  I am angry and mad seeing our countrymen turning against each other and fighting in the name of religion, caste and so called artificial boundaries. But it is the time we think and support our government whoever is in the position and lead our country to better.

 35. yastai para ho vane alik barsa paxi eksaro luga bahek sabai ma tax linxa hamro gov. le kailekahi nepali hunu ma pani ghrina lagxa

 36. Thukka timiharlai…… Saale kutta ho janatako kamaama pani aakha lagauna thalyou hai khate haru????????? Sakxau bhane bigreko desh samhalna tira aakha lagao… Dukhi janatako ragat padina ma haina…… Kasaile pani business garna ko lagi lyudaina kei saman yeti tada bata….. साला खाते हो

 37. hami nepali kamjor vhayeranai ineharule hepeko ho..khate haru??khana khancha ki ghu kanche ini haru??manabta kaile na palaune vo iniharu lai..

 38. bhikhaari sarkaar …

 39. yo ta aati bhayo dimag kharab kahi navako jatra hadi gau Ma !!!1

 40. sabaile malai help garnu, ma yo chor neta khate lai katxhu jasle yo niyam banayo. huda huda tyo police marne aparadhilai kei garna nasakne ya dukhale kamako pasina chai teslai kar tirnu parne? k ho yo nepal sarkar ! bidesh ko paisa najane ho bhane netako pet bharidaina hos gar khate ho
  chwattai khukuri le chhinauna naparos … teska bau ko jpt niyam

 41. garib ko pasina chusna palkeka haru…..timi haru ko gobar dimagma kahile ghusxa janata ko maya…haina baru sakxa vane…bedhesh jane shojha sajha tanata lai…airportma baser bhikh magnuni…k ko kar lagaune kanunko kura garxau…yo turunta kharej gar! hoina vane beshma basne nepali le goli thokna naparosh

 42. K ko lagi tirne kar neta lai moj masti k lagi kati rnu kar jati tire pani des udho nai.lagne nun dekhi sun samma kar tiriyeko cha ajhai pugdaina Arab country ma hernu kar haram ho vanchan lidainan tara pani des unnati vayeko.cha tyaha ko janta le rajya bata paune harek subidha payeka.chan hamro chai janta din pratidin berojgari ra mahangi ko chap ma cha yesto sosak sasak chahidaina hami lai jatiya rajya ra dharma ko.sato yesto sosaki ra vrastachari birudda sunya sahansilta ko lagi dabab diye aune din ma hami nepali pani garba sath bachnu painthiyo hola marne chai yestai haru ho ani dabab dine pani pani batti swastha sunya vrastacha yesto ma.chai ho sathi haru ho che t ana vaya natra kar ko var le khadi ma.kamako.paisa le.nun tel khanu pigadaina yo nalayak gadha haru ko.kan ma pugnu jaruri cha k hami yeti charko kar kahile samma tirne

 43. लुट लुट, कती सम्म लुट्न सक्छ लुट। तिमीहरु अरु केही गर्न नसके पनि जनता लाई लुट्न र मार्न चाँही माहिर छौ ।

 44. hahaha malai ekdam haso lagyo nepalko chor sarkar ko niyam kanun padera yo sarasar loot ho bides ma aayepaxi kasle ladaina ra afanta harulai kehi na kehi gift jasle pani lagihalxa ni yasma pani giddhe najar???!hahaha yo ta sidhai jantalai anawasyak dukha dine ra lutne auta bahana mattra ho thukka sala chor haru

 45. NNepali sarkar chor ho sadai chor nai hunxa ani future ma pani chor nai aaune xa mu… haru kati lutna sake ko janta laye sabai randi ko chora ra chori haru hun

 46. नेपाल सरकार को भन्सार विभाग को यो निर्णय ले नेपाल सरकार लाई हरेक नेपाली को नजर देखि धेरै तल्लो तह सम्म गिराएको छ।यति गिर्नु नै पर्ने भो त ? किन ? नेपाल सरकार का विभिन्न मन्त्रलय र विभाग हरुले नेपाली जनता लाई सेवा दिने कि केवल नियम लादेर उनिहरु हरु को गला रेट्ने ? अझ नाका मा डुवाकेर?बैदेशिक रोजगारि मा पिल्सिएका नेपाली हरु नेपाल फर्कदा उनले प्रयोग गरेका वा गर्न को लागी लिएको समान जसको वजन जम्मा जम्मी ३०-३५ किलो पनि प्लेन टिकट मा ल्याउन दिदैनन लाई समेत गिद्दे दृष्टी लगाउने कति शर्म को कुरा ? सबै भन्दा पहिला बैदेशिक रोजगार मा जाने हरेक नेपाली लाई नेपाल सरकार र यसका मन्त्रलय र संबंधित अन्य निकाय ले के कस्ता सहयोग र सहज बातावरण बनाई दिएको छन? साथै बिदेश मा आईपर्ने समस्य को ’bout के कस्तो प्रबधान गरेको छ? बैदेशिक रोजगारी मा जाने लाई बिदेश मा गएर ढुक्क हुने के आधार बनाई दिएको छ?बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका ब्यक्ति लाई नेपाल सरकार ले कसरी कुन क्षेत्रमा संबोधन गरेर अगाडी बढाउने निति योजना ल्याएको छ ?
  र, बिदेश मा पिल्सिदै मजदुरी गरेर निस्किएको उनिहरु को रगत र पसिना ले भिजेको कट्टु बनियान समेत निचोरेर आफ्नो भष्ट तिर्खा मेटाउने यो गिरेको सोच भन्दा अन्य हुनै सक्दैन, कस्तो सोच गरिएको हो ? नेपाल सरकार र मन्त्रलय को निति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने को तागत छ भने, सक्छौ भने नेपाल को जनशक्ति र युवाशक्ति लाई नेपाल मै ब्यबस्था गर, रोजगारी को बातावरण बनाउ,कुनै पनि देशका लागी उसको को उन्न्ति र विकास का लागी जनशक्ति,युवाशक्ति ठुलो बरदान हो यो सत्य कुरा थाह छ भने खाडी को रेगिस्तान मा फुलबारी को बगैंचा बनाउन, आकाश छुने महल र चिल्ला बाटाघाटा बनाउन सस्तो श्रम बेच्न हामीलाई किन बाध्य पारिएको? जबाफ चाहियो… यत्तिकै आदेश दिदैमा हामी रगत र पसिना ले भिझेको लुगा को कर तिर्न उचित मन्दैनौं

 47. kahi navako jatra hadi gaun ma vaneko yehi ho. baru nepal na aaija utai marr vanna ho nepal govt. timi harulai corruption garne paisa napugera hola ni upadra niyam lagaune. yo niyam banaune lai museam ma rakhnu parchha kinaki manche unique vayera

 48. dukha dinu pani sima hunxa ni, kasari lyako xa tyasko wastha xaina ani k lyako xa sabai check, wawawa mannai parxa nepal sarkarlai!
  i hate npl government n rules. …

 49. एक बहादुर पुलामी मगर

  श्रमजिबी, गरीब र निमुखा जनता ! जस्लाई देशमा गरीखान नदिई बिदेश पलायन हुन बाध्य पारीस सरकार ।र आज तीनै दिन दुखी मन जो बिदेशमा अहोरात्री खटिएर केही पल भएपनी परीवार सङ्ग खुसी साट्नको लागि आएका हुन्छन । रीन धन गरेर परीवारलाई मन पर्ने गिफ्टहरु लिएर त्यस्मा पनि भन्सार महसुल लगाई गरीबको खुसी माथी कुठाराघात गर्ने कस्तो नीति हो ? यो तेरो सरकार ? भने पछि नेपाल सरकार गरीब जनताको लागि सेवा दीन बनेको हैन रहेछ, यो त भ्रस्टाचारी, डन, चोर र बलत्कारीको लागि रहेछ भन्ने प्रस्ट भयो। हुन त अहिलेको शासक बर्गनै डनको भरमा अडेकोछ त तीनिहरुको नीति कस्तो होस ? जे जाने त्यही बनाए………

 50. nepal ma luter pugen ab bides bat leyar aako saman pani lut timi harule janta lai dukha bahek aru k nai din sakxau r

 51. What a shameless rules??
  Due to like this stupid rules & regulation many Nepali people wants to migrant others countries. That’s why nepali people haven’t pride & love to theirs own country. You don’t know in nepal now run through a high amount of remittance??
  Shame… Shame…

 52. laj nabhayaka chor haru timti haru desh ma basera luteko lutaii ,bichara arka ko desh ma basera dukha garera aafna pariwar lai k hi upahar sworup lyau bhanda napaune …thukka timiharu ko saitan dimag

 53. Hey Bhusiya Kukur Haru Ho. Katti Dukha Dinxau Bidesh ma Basney Nepali Lai. Desh Ma Jagir DiDainau. Ani 55ºC Mari Mari Kaam Garera Kamayeko Paisa Loot xau. Yo Sarasar loooot Ho.
  Yaska Biruddha Awaz Uthaau.

 54. DAKA HARU LE PAISA KHANE NAYA TARIKA AAUNAYE KO HO ….

 55. यो त अति भयो साथीहरू, दुःख गरेर कमाको पैसाले आफूलाई मन परेको सामना नि लैजान पाउँदैन भन्, यो नाथे सरकार किन चाहियो, र यसको बिरोध अवश्य गर्नु पर्छ साथीहरु,

 56. kera jasto sarkar…chaine thau ma kam garnu chaina nachaine thau ma k k garchan k ..aba bhanechi bides ma kam garna ni rok lagauna ber chaina aba…etro dukha gar last ma sarkar lai kwaunu parne chya nepal sarkar salam cha timlai …garib ko ragat pasina lutna thaleko ma

 57. आदरणीय पाठकवृन्द,

  यो समाचार कुवेतनेपाल डट कममा २८ मे २०११ मा ‘सालोक्य खबर’बाट साभार गरेर प्रकाशित गरिएको हो । तर, हाल आएर हाम्रो ४ बर्ष पुरानो समाचार चर्चामा आएको छ । हाम्रो देश नेपालमा यस्ता नियम, विनियमहरु लागु गरिए पनि ४ बर्षको अवधिमा धेरै फेरबदल भईसकेको हुनसक्छ । त्यसैले, कृपया सबैभन्दा पहिला समाचार परकाशित मिति हेरिदिनु हुन र हाम्रो पुरानो समाचारलाई आधार मानेर नेपाल सरकार र सम्बन्धित कुनै पनि निकायलाई गाली गलौज नगर्नु हुन सम्पूर्ण पाठक समक्ष कुवेतनेपाल डट कम परिवार हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

  धन्यवाद,

  कुवेतनेपाल डट कम

 58. किन हामिले दुखले कमाएको सामान नेपाल लिएर आउदा भन्सार तिर्नु पर्ने ? हामिले कमाएको पैसा र सामानमा आँखा लागेको तिमीहरूलाई ?

 59. आंशिक रुपमा यो कदम राम्रै हो तर सर्हानिय भने होइन । यसको उद्देश्य भनेको देशमा रेमिटान्स भित्र्याउन प्रेरित गर्नु हो भन्ने पक्षबाट राम्रो मान्नु पर्छ तर उपभोक्तालाइ आवस्यकिय बस्तुको उत्पादन भने सरकार गर्न सक्दैन फेरि उ पनि बाहिरबाट नै ल्याउछ । उपभोक्ताले चाहेको सामान पनि सरकारले नेपालमा नै उत्पादन गर्ने तर्फ पहल गरोस अनि मात्र उसको यो रणनीति सार्थक हुन्छ ।

 60. हैन यो नेपालमा नेता हरुले गर्न खोजेको के हो ? 50 डिग्री को घाम र रापमा काम गरेर कमाएको पैसाले एक सरो घरयासी समान भन्दा अरु पाउदैन भन्छ । सक्छौ भने अबैध तरिकाले ल्याउने भन्सार छल्ने चोरेको समानलाई समात न दुख गरि कमाएको सोझो जनता किन ठग्न खोज्छौ ?

 61. कृष्ण कुमार नेवार

  नेता देखि लियर कर्मचारी हरु सब चोर भये नेपाल को।केही गरेर खान न दिनि भये जनता हरु लाई चोर हरु ले

 62. किन नेपाल भित्र मात्रै अनेकौ निर्णय गर्छन जहिल्यै पनि ??
  के नेपाल का गरिबहरुले गरि खान नपाउने ??
  घरको लागि कति संघर्ष गरेको हुन्छ प्रदेश मा बसेर जब अलिकति उकालो लागेको हुन्छ र घरको लागि केही आवश्यक पर्ने कुराहरू ल्याउदा किन यस्तो अवस्था लागू गरेको त ??
  मान्छु निकै नै हद पार गरेकाहरुलाई चाइ कार्वाही गर्नुपर्छ तर सोझासाझा हरुलाइ किन दुख दिन जानेको भन्या काम छैन त्यो बाहेक ??
  सक्छौ भने देशको बिकास ’bout सोछ यदि देशको लागि सोचेको हु र यो कर देशमा जान्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो ।।

 63. खबरको आधिकारिकता बुझेर यस्ता खबर हरु सामाजिक संजाल हरुमा शेयर गर्ने गरौ है मित्र हरु । सूचना भनेको शक्ति हो र यसलाई दुरुपयोग हुन बाट जोगाउने व्यक्ति हरु भनेको नै हामी हौ तसर्थ आफ्नो विवेक र चेतनाको प्रयोग गरौ। एउटा सभ्य नागरिक को परिचय दिऔ ।

 64. Dear editor… Please either you remove this link from your site or put note the news is 4 years past. It has given plenty of depression to abroad Nepalese who are scheduled for returning hole land. Please don’t give more headache to us…

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.