Daily Archives: 02/09/2008

कुवेत मा रहेका नेपाली हरुमा खुशीको खबर


कुवेतमा गैरकानूनीमा बिभिन्न देशको बिना भिसा बस्दै आएको हरुलाई आ-आफ्नो मुलुक जानको लागी कुवेत सरकारले छुट दिएको छ – ०१ सेप्टेम्बर २००८ देखि १५ अक्टूबर २००८ सम्ममा कुवेत छोदनु को लागी आव्हान गरेको छ कुवेतमा लगभग ७०० सात सय भन्दा बदी नेपाली हरु गैरकानूनीमा बसेको अनुमान छ पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस्